Rys historyczny Zakładów Odlewniczych „ALWRO” we Wrocławiu.

1946

W roku 1946 Wydział Przemysłu Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu powołał do życia Dyrekcję Przemysłu Miejscowego we Wrocławiu obejmująca swym zarządem 137 przedsiębiorstw przemysłowych.

1951

Z dniem 1.07.1951 roku stworzone zostały Kombinaty Branżowe, wśród nich przedsiębiorstwo pod nazwą Wrocławskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego obejmujące między innymi:

 1. Odlewnię Metali Nieżelaznych Wrocław ul. Krakowska 17 b
 2. Zakład Regeneracji Narzędzi Wrocław ul. Opolska 25
 3. Zakłady Mechaniczne Wrocław ul. Ostra 11
 4. Zakład Budowy Maszyn i Urządzeń Młyńskich Wrocław ul. Jagiellończyka 18

Na podstawie Uchwały nr 279 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 31.07.1951 roku powołano Wrocławskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego przez wydzielenie branży metalowej z Dyrekcji Przemysłu Miejscowego.
Za zgodą Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła Zarządzeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 20.08.1952 roku przekazano bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu.
W dniu 2.06.1952 roku protokólarnie włączono Zakład Wyrobów Metalowych do Wrocławskich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego.
Uchwałę XX/X/211 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 31.07.1953 włączono do Przedsiębiorstwa:

 1. Zakład Wyrobów Metalowych ul. Karwińska 1
 2. Zakład Reperacji i Montażu Wag „WAGPOL” ul. Dębowskiego 37

1955

Zarządzeniem Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 25.03.1955 roku połączono Państwową Wrocławską Wytwórnię Sprzętu Medycznego i Wrocławskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego. Z dniem 10.06.1962 roku zmieniono adres siedziby przedsiębiorstwa z ul. Ruskiej 47/48 na ul. Karwińską 1

1967

Uchwalą rady Narodowej we Wrocławiu nr 76/408/67 z dnia 6.02.1967 przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Wrocławskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego „ALWRO”.
Zarządzeniem nr 35/67 Dyrektora Wrocławskiego Zjednoczenia Przedsiębiorstwa Państwowego Przemysłu Terenowego z dnia 14.06.1967 w sprawie przekazania działalności przemysłowej z Wrocławskiego Domu Usług Przemysłu Terenowego na rzecz Wrocławskich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego „ALWRO”.
W dniu 1.07.1967 przejęto dalszą działalność Wrocławskiego Domu Usług Przemysłu Terenowego z podległymi punktami usługowymi.
Na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 116/70 z dnia 28.07.1970 utworzono Zjednoczenie Przedsiębiorstw Produkcji Wyposażenia Technicznego zakładów usługowych podległe Komitetowi Drobnej Wytwórczości jako jednostkę nadrzędną dla Wrocławskich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego „ALWRO”.
Uchwałą Prezydium Rady Narodowej miasta Wrocławia nr 32/228/70 z dnia 15.09.1970 przekazano ALWRO pod nadzór Zjednoczenia Przedsiębiorstw Produkcji Wyposażenia Technicznego Zakładów Usługowych i w ramach współzależności resortowej Komitetowi Drobnej Wytwórczości z dniem 1.10.1970 nastąpiło przekazanie-przejęcie od Wrocławskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Wytwórni Narzędzi i Przyrządów ul. Krzywoustego 89 i przekazanie dla Wrocławskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Zakładu Wyrobów Metalowych ul. Opolska 25 oraz punktów usługowych z wyłączeniem Stacji Obsługi Samochodów Osobowych ul. Nasypowa 1.
Zarządzeniem Przewodniczącego Drobnej Wytwórczości z dnia 22.12.1970 zmieniono nazwę „ALWRO” na Wrocławskie Zakłady Metalowe.
Ustawą z dnia 29.03.1972 Dz. Ustaw nr 11 poz.76 zniesiono Komitet Drobnej Wytwórczości i podporządkowano przedsiębiorstwo Ministerstwu Handlu Wewnętrznego.
Zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego nr 24 z dnia 29.06.1977 zmieniono nazwę na Wrocławskie Zakłady Zaplecza Technicznego WUTECH we Wrocławiu.

1980

W roku 1980-1981 nastąpiło przekazanie-przejęcie Zakładu Produkcji Narzędzi i Przyrządów na rzecz Biura Projektowo-Konstrukcyjnego WUTECH.
Zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego i usług nr 11 z dnia 9.03.1981 zmieniono nazwę Wrocławskie Zakłady Zaplecza Technicznego WUTECH na Zakłady Odlewnicze WUTECH.
Decyzją Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług nr 81/OP z dnia 9.07.1982 przekazano Zakłady Odlewnicze WUTECH pod nadzór Wojewody w związku z likwidacją Zjednoczenia PWTHU WUTECH.
W dniu 18.10.1982 Sąd Rejonowy wpisał nazwę Zakłady Odlewnicze ALWRO

1991

Zarządzeniem Wojewody Wrocławskiego nr 107 z dnia 23.07.1991 w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Państwowego – Zakłady Odlewnicze ALWRO rozpoczęto likwidację zgodnie z
§ 5 tego Zarządzenia likwidatorem został pan Wojciech Hendrykowski.
Decyzją Wojewody Wrocławskiego nr 3 z dnia 29.06.1992 uznano Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą Zakłady Odlewnicze ALWRO za zlikwidowane, a mienie przedsiębiorstwa przekazano do odpłatnego korzystania na rzecz ALWRO SA Zakłady Odlewnicze.
Od 1951 roku – przedmiotem działania WZMPT była produkcja i regeneracja pilników, zamki meblowe i kasowe odlewy metali, kasety pancerne oraz inne wyroby metalowe.
Od 1970 roku – przedmiotem działania Wrocławskich Zakładów Metalowych była produkcja odlewów z żeliwa, metali nieżelaznych oraz wytwarzania narzędzi i przyrządów.
Od 1977 roku przedmiotem działania Wrocławskich Zakładów Zaplecza Technicznego „WUTECH” było organizowanie i prowadzenie produkcji odlewów z metali kolorowych i żeliwnych oraz wyrobów rynkowych w związku z wyłączeniem z Wrocławskich Zakładów Zaplecza Technicznego WUTECH Wydziału Produkcji Narzędzi i Przyrządów (decyzja nr 20/02 Ministra HWU z 12.12.1980 roku)
W przedsiębiorstwie zostały dwie odlewnie tj. żeliwa i metali nieżelaznych.
Struktura organizacyjna w przedsiębiorstwie od roku 1951 do roku 1972 ze względu na proces przekształceń, przekazania, przejmowania, wydzielenia i łączenia zakładów uległa zmianom.
Od roku 1973 do roku 1980 zmiany organizacyjne stopniowo zaczęły się stabilizować. Od roku 1981 do roku 1991 struktura organizacyjna unormowała się z niewielkimi zmianami.

Rys historyczny Wrocławskiego Domu Usług Przemysłu Terenowego.

1961

Na mocy Uchwały nr 308/50 Prezydium rady Narodowej m. Wrocławia oraz Zarządzenia nr 10/61 z dnia 25.03.1961 powstała placówka przy Wrocławskich Zakładach Przemysłu Terenowego nr 1 pod nazwą Dom Usług. Placówka ta miała na celu zaspokoić w części potrzeby wykonywanych usług naprawy radia i telewizorów, zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, instalacji elektrycznych, sanitarnych, gazowych, c.o., wykonywania renowacji mieszkań, usługi krawieckie, uslugi motoryzacyjne.
Uchwałą nr 298/62 z dnia 26.11.1962 Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia wyodrębniono z WZPT nr1 Wrocławski Dom Usług. Utworzono samodzielne przedsiębiorstwo usługowe pod nazwą Wrocławski Dom Usług Przemysłu Terenowego. Przedsiębiorstwo podporządkowano bezpośrednio Prezydium Rady Narodowej poprzez Wydział Przemysłu. W skład przedsiębiorstwa weszły:

 1. Wrocławski Dom Usług Przemysłu Terenowego Wrocław ul. Krasińskiego 15
 2. Punkt Usługowy Szklarski nr 1, Wrocław ul. Roosevelta 24
 3. Punkt Usługowy Szklarski nr 2,  Wrocław ul. Traugutta 88
 4. Punkt Pieczątkarski,  Wrocław ul. Świdnicka 23
 5. Zakład Usługowy „APIS”, Wrocław ul. Świerczewskiego 23

1967

Na podstawie Uchwały nr 92/477/67 z dnia 12.06.1967 roku w związku z likwidacją Wrocławskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego ALWRO przejęły przemysłową część Wrocławskiego Domu Usług Przemysłu Terenowego.

Rys historyczny Wrocławskiej Wytwórni Sprzętu Medycznego.

1951

Na mocy Zarządzenia Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 22.09.1951 w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Wrocławska Wytwórnia Sprzętu Medycznego podlegała bezpośrednio pod Centralny Zarząd Przemysłu Sprzętu Medycznego.

1955

Zarządzeniem Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 25.03.1955 roku połączono przedsiębiorstwa państwowe. Wrocławską Wytwórnię Sprzętu medycznego i Wrocławskie Zakłady Metalowe przemysłu terenowego w przedsiębiorstwo „Wrocławskie zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego” (od 1967 roku pod nazwą Wrocławskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego „ALWRO” ) nad którym zarząd powierzono Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu.

Centrala / Sekretariat

Marketing

Dział Handlowy

Hartownia

ALWRO S.A.  Zakłady Odlewnicze
ul. Krakowska 23A
50-424 Wrocław

NIP: 899-02-04-029
KRS: 0000180276

Godziny pracy:
pon – pt:   7:00 – 15:00
magazyn: 7:00 – 14:00