ALWRO S.A.  Zakłady Odlewnicze

ul. Krakowska 23A
50-424 Wrocław

NIP: 899-02-04-029

REGON: 931021010

KRS: 0000180276 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WYSOKOŚĆ KAPITAŁ U ZAKŁADOWEGO: 501.692 zł

Kontakt dla akcjonariusza:

Wezwanie nr 1 ALWRO

Wezwanie nr 2 ALWRO

Wezwanie nr 3 ALWRO

Wezwanie nr 4 ALWRO

Wezwanie nr 5 ALWRO

Walne Zgromadzenie 2021 - zawiadomienie

Walne Zgromadzenie 2022 - zawiadomienie

Walne Zgromadzenie 2023 - zawiadomienie

Walne Zgromadzenie 2024 - zawiadomienie

Centrala / Sekretariat

Marketing

Dział Handlowy

Hartownia

ALWRO S.A.  Zakłady Odlewnicze
ul. Krakowska 23A
50-424 Wrocław

NIP: 899-02-04-029
KRS: 0000180276

Godziny pracy:
pon – pt:   7:00 – 15:00
magazyn: 7:00 – 14:00